Team Velsen-Zuid, Santpoort-Noord en -Zuid, Driehuis en Spaarndammerpolder

Het Sociale Wijkteam werkt in uw buurt voor alle bewoners.

Wij zijn Irma Kuiper, Janneke Cluistra, Margôt van Mill, Coby Bos en Tineke v.d. Zwan.  

Wij vormen samen het Sociaal Wijkteam Santpoort, Driehuis, Velsen-Zuid en Spaarndammerpolder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wilt u een afspraak maken dan kunt u bellen met 088-8876970 of mailen naar: velsenzuid-santpoort-driehuis@swtvelsen.nl, wij nemen dan binnen 5 werkkdagen contact met u op.    

Activiteiten:

Wilt u graag op de hoogte blijven van activiteiten in uw buurt, dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op bovenstaande email en telefoonnummer. Onderstaand hebben wij in samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties diverse activiteiten en mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. Mist u iets of heeft u aanvullingen dan horen wij dit graag.

Wijkgerichte activiteiten omgeving Santpoort- Driehuis- Velsen-Zuid en Spaarndammerpolder en mogelijkheden voor ontmoeting.

Sociaal Wijkteam Velsen www.swtvelsen.nl of 088 8876970

Het Sociaal wijkteam is er voor alle vragen of problemen waar u zelf niet uit komt. We komen naar u toe als u dat wilt, denken met u mee. We zoeken samen naar een passende oplossing. We leggen contacten waar dat nodig is, ook met andere deskundigen  – in goed overleg met u.

In het sociaal wijkteam werken diverse organisaties samen waaronder Socius, Zorgspecialist, Welzijn, MEE & de Wering, Viva en Zorgbalans.

Engelmunduskerk Driehuis  www.engelmunduskerkdriehuis.nl

(bezoeken parochieleden, wijkcontactpersonen, vieringen, diverse activiteiten door het jaar heen)

Engelmunduskerk Oud Velsen www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

Bezoekwerk van leden, open vensterwerk (dit is een maandelijkse activiteitenmiddag), bloemen uit de zondagsdienst gaan naar 80 jarigen en vanaf 90 jaar krijgen ze elke verjaardag een bos bloemen.

Naaldkerk Santpoort www.olvab.nl

(Kaartje naar zieken en 80 jarigen van de leden, kerstattentie, Pinkenweekend (2e weekend van oktober), senioren vakantie, Lourdesreis en diverse andere activiteiten door het jaar heen)

Dorpskerk Santpoort www.pg-spvb.nl

(bezoekgroep, alle 80 jarigen dienst in Huis ter Hagen en de Luchte, 1x per maand speciale activiteit zoals een maaltijd, bingo, contact en aansluiting met statushouders en niet religieuze burgers, daarnaast diverse activiteiten door het jaar heen)

Maatjesproject Velsen www.welzijnswb.nl/maatjesproject

Het Maatjesproject Beverwijk & Velsen brengt mensen met elkaar in contact die behoefte hebben aan gezelschap. Wij brengen mensen met dezelfde interesse of hobby bij elkaar

Humanitas www.humanitas.nl

Vriendschappelijk huisbezoek, contacten met elkaar proberen te bevorderen, actief met mensen meedenken en zo mogelijk mensen laten aansluiten bij bestaande activiteiten

Rode Kruis www.rodekruis.nl

Veiligheid in en om het huis. Meerdere projecten o.a. zelfredzaamheid, kwetsbare doelgroepen. Getrainde vrijwilligers ‘rode kruis aan huis’ geven adviezen over inbraak preventie, brand en noodcontacten. Dit is in nauwe samenwerking met politie, brandweer en media.

Bibliotheek Velsen www.bibliotheekvelsen.nl

Boek aan huis, taalhuis, krachthuis, inloop koffieochtend, mobiele boekenkart Huis ter Hagen.

Santpoorts belang www.santpoortsbelang.nl

Sociale verbinding, meer dan 130 cursussen per jaar, elke 14 dagen open tafel, kookgroep, repaircafe, felicitatiedienst 80 jarigen.

Stichting gezamenlijke ouderenbonden Velsen www.anbo.nl, www.kbovelsen.nl

Zoeken de verbinding, verzamelen signalen en proberen in gezamenlijkheid problemen aan te pakken.

De bovenstaande organisaties hebben in gezamenlijkheid de intentie uitgesproken iets te kunnen betekenen op het gebied van eenzaamheid. Mocht u willen aansluiten bij bovenstaande organisaties, activiteiten of vieringen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met desbetreffende organisatie.

Mocht u er niet uitkomen dan mag u ook altijd contact opnemen met het Sociaal Wijkteam en dan brengen wij u graag in contact.

Het Sociaal Wijkteam is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 088 8876970 of via het contactformulier via www.swtvelsen.nl