Proclaimer

Uw privacy

Alle informatie die u verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor een aanvraag).
Informatie over bezoeken aan onze website worden slechts gebruikt voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Meer over uw privacy vindt u op de pagina 'Privacy statement'.

Auteursrechten

Gemeente Velsen bezit het auteursrecht op alle informatie die via www.velsen.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het vanuit commercieel oogpunt verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Gemeentelijke regelgeving

Via www.velsen.nl wordt toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten bij “Bekendmakingen” via www.velsen.nl geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukt tekst gaat de gedrukte tekst voor.

Informatie incorrect? Graag uw reactie!

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u dat ons laat weten door contact op te nemen met ons via 088 8876970 of via het contactformulier.