Doen wat nodig is voor kinderen in armoede

Wat?

Budget tot maximaal €250,- wat kan worden ingezet om kinderen slagvaardig en snel te ondersteunen.

Waarom?

Het vrij te besteden budget is bedoeld om kinderen gelijke kansen te bieden. Hulpverleners wordt de mogelijkheid geboden om kleine problemen snel op te lossen.

Wanneer?

Als er ondersteuning voor kinderen nodig is voor uiteenlopende zaken. Enkele voorbeelden zijn een bril, sportkleding of schoolbenodigdheden. Er kan alleen aanspraak op het budget worden gedaan als andere regelingen en Bijzondere Bijstand niet in te zetten zijn en de aanvraag goed gemotiveerd is.

Hoe?

Scholen, sportverenigingen, zorgprofessionals of andere instanties die met kinderen werken kunnen een gezin aandragen bij het Sociaal wijkteam. Dit kan via het algemene aanmeldformulier op de website www.swtvelsen.nl o.v.v. budget “kind in armoede”. 
Het Sociaal Wijkteam beoordeeld of de inzet van de middelen Gehonoreerd kan worden en maken hierbij gebruik van een checklist (zijn inkomsten en uitgaven inzichtelijk en zijn voorliggende voorzieningen voldoende ingezet). Bij een positieve beoordeling zorgt een lid van het Sociaal Wijkteam voor een juiste besteding. Middelen worden alleen in natura verstrekt.