Privacy in het Sociaal Wijkteam

Uw privacy is beschermd

De medewerkers van het Sociaal Wijkteam zijn verplicht tot geheimhouding van al uw persoonlijke gegevens.

Toestemming

Voor uw vraag, probleem, zorg, wens of idee kan het nodig zijn om met zorg- en hulpverleners, e.a. contact op te nemen om informatie te vragen en te delen. Dat mag alleen met uw toestemming.
Daarom wordt aan u gevraagd om in die gevallen het machtigingsformulier van de Sociaal Wijkteams te ondertekenen. U geeft daarmee toestemming tot het aan derden vragen of verstrekken van noodzakelijke informatie. Dit kan nodig zijn in verband met een goede voortgang van de ondersteuning.  De informatie wordt opgenomen in uw dossier.

Vooraf overleg

Voordat er informatie door de medewerkers met derden wordt uitgewisseld of naar derden wordt gestuurd, bespreekt de medewerker met u welke informatie belangrijk is om te verstrekken of om op te vragen. U weet dan over welke informatie het gaat. Van schriftelijke informatie kunt u een kopie krijgen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt ons vragen gegevens die niet juist zijn te wijzigen. U kunt vragen om verwijdering van gegevens die volgens u niet noodzakelijk in het dossier vermeld hoeven te worden.

Bewaren van uw gegevens

Wij moeten uw gegevens na afsluiting van het contact minimaal 5 jaar bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.