Nieuws

Geveltuintjes in de hele straat

Als je bloemist van beroep bent, is het natuurlijk niet zo vreemd dat je de natuur goed gezind bent. Martina van den Heuvel uit de Dennenstraat in IJmuiden nam contact op met de gemeente

Samen voor elkaar met elkaar

In 'Sluis 751', een gezellige ontmoetingsplek op de Lange Nieuwstraat 751 in IJmuiden, is het op de maandagochtend een drukte van belang en gonst het van de bedrijvigheid. In 'Het Wol café

Start Lotgenotengroep Rouw

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Elk rouwproces is uniek en ieder rouwt op zijn eigen wijze. Veel moet je alleen doorleven, maar soms zijn er ook momenten

De Buurtbieb van Wil Kaasenbrood

Bewoners en bezoekers van de Bloemstraat in Oud-IJmuiden zullen het ongetwijfeld wel eens zijn opgevallen. Voor de woning van Wil Kaasenbrood is een klein houten huisje met het opschrift ‘

Voorbereiding nieuwjaarsborrel al begonnen

Het Sociaal wijkteam Velsen ondersteunt inwoners bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor elkaar’ wil het Sociaal Wijkteam actieve inwoners, die iets voor een ander betekenen, in

Fietsend door Velsen

Deze keer is dat Hans Akkerman, de vrijwilliger die al 10 stukjes heeft geschreven voor 'Samen voor elkaar. Toen het idee voor deze rubriek ontstond werd meteen Hans genoemd als mogelijke

Wandelen door IJmuiden

IJmuidenaar Danny Bos zag in de krant een oproep staan voor fiets- en/of  wandelmaatjes en nam enthousiast contact op. Een leuk initiatief!