Nieuws

Start Lotgenotengroep Rouw

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Elk rouwproces is uniek en ieder rouwt op zijn eigen wijze. Veel moet je alleen doorleven, maar soms zijn er ook momenten

De Buurtbieb van Wil Kaasenbrood

Bewoners en bezoekers van de Bloemstraat in Oud-IJmuiden zullen het ongetwijfeld wel eens zijn opgevallen. Voor de woning van Wil Kaasenbrood is een klein houten huisje met het opschrift ‘

Voorbereiding nieuwjaarsborrel al begonnen

Het Sociaal wijkteam Velsen ondersteunt inwoners bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor elkaar’ wil het Sociaal Wijkteam actieve inwoners, die iets voor een ander betekenen, in

Fietsend door Velsen

Deze keer is dat Hans Akkerman, de vrijwilliger die al 10 stukjes heeft geschreven voor 'Samen voor elkaar. Toen het idee voor deze rubriek ontstond werd meteen Hans genoemd als mogelijke

Wandelen door IJmuiden

IJmuidenaar Danny Bos zag in de krant een oproep staan voor fiets- en/of  wandelmaatjes en nam enthousiast contact op. Een leuk initiatief!

Verbinding zoeken in Velserbroek

Ardy Blok heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde en geestelijke gezondheidszorg aan huis in de Velserbroek. Achter haar appartement aan de Galle Promenade, met een majestueus uitzicht

Opvoeden? Je staat er niet alleen voor!

In 2018 kwam Ellen van Arum door haar werk bij Stichting Welzijn Velsen in contact met Home-Start (onderdeel van Socius). Gezinnen die steun zoeken bij het opvoeden van hun kinderen worden