Voor professionals

Een brede blik

In het Sociaal Wijkteam vindt u medewerkers met achtergrond in welzijnswerk, maatschappelijk werk en wijkverpleging. Ook is een collega van de gemeente Velsen vanuit het sociaal domein betrokken. Vanuit al deze achtergronden kijken wij met een brede blik naar de inwoners van Velsen die ons benaderen met een vraag.

Een inwoner die zich aanmeldt bij het Sociaal Wijkteam wordt binnen 5 werkdagen benaderd voor het maken van een afspraak. Wij komen daarna met twee collega's bij de inwoner langs om in gesprek te gaan over de aanmelding.

Aanmelden bij het Sociaal Wijkteam

Wilt u iemand aanmelden bij het Sociaal Wijkteam? Of wilt u het Sociaal Wijkteam betrekken bij een inwoner waar u contact mee heeft en waar wij mogelijk iets in kunnen betekenen? Wij kunnen altijd met u meedenken over een situatie of mee op huisbezoek in gesprek met de inwoner waar het om gaat.

Neem vooral contact met ons op. U kunt bellen naar 088 887 6970, het contactformulier invullen of een e-mail sturen naar contact@swtvelsen.nl.

Als het gaat om aanmeldingen door derden vragen wij om toestemming van de inwoner zelf. Heeft u zorgen over iemand, maar kunt u daarover niet met deze persoon in gesprek? Wij staan open voor anoniem overleg.